Poniedziałek - Piątek: 8.00-16.00 old phone4+48 77 44 10 777 e mail4biuro@eurocent.opole.pl

1. Informacje ogólne.
1.1. Dane drukarni i agencji reklamowej eurocent, zwanej dalej drukarnią:

Eurocent Małgorzata Sufryd
ul. Luboszycka 34
45-215 Opole
NIP: 754-102-58-02
REGON: 532444660

1.2. Klientami drukarni mogą być firmy i osoby fizyczne.
1.3. Zamówienia można składać drogą mailową, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej drukarni www.eurocent.opole.pl, telefonicznie pod numerem +48 77 44 10 777 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Luboszyckiej 34 w Opolu. Składając zamówienie Klient powinien podać swój numer kontaktowy.
1.4. Kalkulacje cenowe są wykonywane do 2 dni roboczych od daty złożenia zapytania ofertowego przez Klienta. W przypadku bardziej złożonego lub nietypowego zapytania – do 7 dni roboczych.

1.5. Kalkulacje cenowe ważne są do 21 dni roboczych od daty wysłania do Klienta.
1.6. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia w ciągu 14 dni roboczych. Po upływie tego terminu drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia materiałów. Pomimo nie odebrania zamówienia należy uregulować należność za zrealizowane zlecenie w terminie do 5 dni roboczych.
1.7. Klient składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1024).

2. Ceny i formy płatności.
2.1. Wszystkie stawki cen poszczególnych produktów i usług podawane są w złotych polskich oraz w cenach netto (bez podatku VAT) i cenach brutto (z podatkiem VAT 23%).
2.2. Podane ceny nie uwzględniają ewentualnego kosztu przesyłki.
2.3. Płatność może być zrealizowana w następującej formie: przedpłata na rachunek bankowy, płatność gotówką lub kartką płatniczą przy odbiorze towaru, przelew na rachunek bankowy.
2.4. Forma płatności jest ustalana na etapie składania zamówienia, jednak drukarnia zastrzega sobie:
> w przypadku trzech pierwszych zamówień oraz zamówień poniżej 150 zł brutto rozliczenie w formie przedpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunek bankowy przed odbiorem towaru lub gotówką/kartą płatniczą przy odbiorze towaru.
> w przypadku zamówień powyżej 500 zł brutto rozliczenie w formie przedpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunek bankowy przed realizacją zamówienia lub w formie zadatku 50% wartości zamówienia przed realizacją zamówienia i wpłaty na rachunek bankowy pozostałej kwoty zamówienia przed odbiorem towaru.
> w przypadku zamówień wysyłanych do Klienta rozliczenie w formie przedpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunek bankowy przed wysyłką towaru. Przesyłka zostaje nadana po odnotowaniu płatności na rachunku bankowym drukarni.
2.5. Przedpłata na rachunek bankowy jest dokonywana na podstawie przesłanego dokumentu pro forma.
2.6. Za wykonane zamówienie drukarnia wystawia fakturę VAT lub paragon.

3. Koszty transportu.
3.1. Drukarnia oferuje dwie formy przesyłek: kurierską firmy DPD i pocztową.
3.2. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od rozmiarów i wagi przesyłki oraz miejsca dostawy. Koszty przesyłek ustalane są na etapie składania zamówienia.
3.3. Koszty transportu pokrywa Klient.
3.4. Z reguły paczki dostarczane są następnego dnia roboczego, jednakże firma kurierska ma na dostarczenie przesyłki 72h. Paczki dostarczone w tym przedziale czasowym nie podlegają reklamacjom pod względem czasu dostawy.
3.5. Na terenie miasta Opola towary odbierane są w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Luboszyckiej 34 w Opolu. Drukarnia nie dowozi towarów do Klienta.

4. Terminy realizacji.
4.1. Terminy realizacji podajemy zawsze w dniach roboczych i są one różne dla poszczególnych produktów. Dzień roboczy oznacza każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy.
4.2. Orientacyjne terminy realizacji są podane przy każdym produkcie na stronie internetowej drukarni www.eurocent.opole.pl. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby podane terminy były dotrzymywane.
4.3. Termin realizacji liczony jest od chwili zaakceptowania drogą mailową przez Klienta plików do druku bądź potwierdzenia przez drukarnię otrzymania poprawnych plików do druku od Klienta.
4.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu realizacji wynikające z niedotrzymania przez Klienta terminu dostarczenia poprawnych plików do druku.
4.5. Czas dostawy przesyłki nie jest uwzględniony w terminie realizacji zamówienia.
4.6. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które mogą spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia np. awaria maszyny, drukarnia niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz przedstawi przewidywany termin realizacji.

5. Przygotowanie plików i archiwizacja.
5.1. Przesłane przez Klienta pliki do druku powinny być zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej drukarni www.eurocent.opole.pl w zakładce „Jak przygotować plik do druku?”.
5.2. Jeżeli pliki otrzymane od Klienta są niezgodne z treścią „Jak przygotować plik do druku?” drukarnia powiadomi o tym Klienta.
5.3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne oraz błędy w treści zawarte w projektach przesłanych przez Klienta, w tym za błędy merytoryczne, stylistyczne lub ortograficzne. Drukarnia nie dokonuje korekty treści w materiałach przesłanych przez Klienta.
5.4. Klient może zlecić korektę prac, wówczas wszystkie dokonywane przez drukarnię korekty prac są przesyłane do Klienta w celu akceptacji. Jest to usługa dodatkowo płatna i przed przystąpieniem do poprawek drukarnia poinformuje Klienta o kosztach takiej usługi.
5.5. Drukarnia gwarantuje ochronę danych osobowych Klienta oraz zobowiązuje się do wykorzystania dostarczonych projektów, plików, grafik i innych danych przesłanych przez Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
5.6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku projektów i materiałów, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
5.7. Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Klienta oraz zamieszczonych na serwerze FTP drukarni.

6. Projektowanie.
6.1. Klient może zlecić przygotowanie projektu graficznego drukarni za dodatkowym wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do projektowania drukarnia poinformuje Klienta o kosztach takiej usługi. Każde zapytanie cenowe jest wyceniane indywidualnie na podstawie wywiadu odnośnie oczekiwań klienta oraz dostarczonych materiałów.
6.2. W przypadku indywidualnej pracy klienta z grafikiem po uprzednim ustaleniu terminu, koszt projektu liczony jest za godzinę roboczą pracy grafika: 1h = 150 zł netto (184,50 zł brutto). Rodzaj projektowanego materiału nie wpływa na koszt usługi. 
6.3. Cena projektu graficznego zawiera maksymalnie dwie propozycje, każda kolejna jest dodatkowo płatna. Do wybranego wzoru klient może bezpłatnie wprowadzić trzy korekty. Cena nowego projektu lub dodatkowych korekt jest ustalana indywidualnie. Cena projektu graficznego nie zawiera pliku źródłowego, tylko plik PDF do druku. W przypadku projektu logo udostępniamy plik wektorowy.  
6.4. Drukarnia wykonuje projekty na podstawie dostarczonych przez Klienta materiałów i informacji, a także na podstawie własnych materiałów graficznych i fotograficznych, do których drukarnia posiada prawa autorskie.
6.5. Zgodnie z prawem autorskim wszystkie projekty graficzne wykonane przez drukarnię stanowią własność drukarni i nie mogą być wykorzystane do innych celów niż realizacja zamówienia druku.
6.6. Drukarnia w ramach zamówionego projektu wykonuje stronę graficzną projektu. Klient zobowiązany jest do wnikliwej korekty przesłanego projektu, głównie w celu wyeliminowania ewentualnych błędów w treści oraz jego akceptacji. Za treść i zawartość merytoryczną w projekcie odpowiada Klient.
6.7. Klient po akceptacji wyceny oraz otrzymaniu wizualizacji projektu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykonane opracowanie graficzne, nawet w przypadku rezygnacji ze zlecenia lub zaprzestania kontaktu z jego strony wobec podmiotu realizującego zlecenie (drukarnia Eurocent).
6.8. Akceptacja projektu przez klienta jest wiążaca. Po akceptacji reklamacje dotyczące zawartości merytorycznej (liternictwa, danych teleadresowych, użytych grafik) nie będą uwzględniane. 

7. Reklamacje.
7.1. Reklamację można złożyć do 7 dni roboczych od momentu odebrania towaru. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana. Reklamację należy składać drogą mailową do osoby odpowiedzialnej za prowadzone zlecenie. Reklamacje zgłaszane telefonicznie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności, zdjęcie produktu oraz zakres żądania reklamacyjnego. 
7.2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji drukarnia niezwłocznie i nieodpłatnie usunie wadę. Przedruk zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu przez Klienta całego wadliwego nakładu.
7.3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wydrukowanej pracy, jeśli projekt został sprawdzony i ostatecznie zaakceptowany przez Klienta. Praca taka nie podlega reklamacji.
7.4. Niewielkie różnice kolorystyczne, które mogą wystąpić pomiędzy wydrukowaną pracą, a obrazem wyświetlonym na monitorze lub podczas druku tej samej pracy na różnych maszynach nie podlega reklamacji. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między oczekiwaniami Klienta a faktycznym wykonaniem zlecenia, jeśli wcześniej Klient nie dostarczył wzoru do druku. Drukarnia nie gwarantuje powtarzalności kolorów w kolejnych nakładach druku.
7.5. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku, będą rozpatrywane tylko, jeżeli odchylenie od pliku wzorcowego będzie większe niż 10% nasycenie barw.
7.6. Ze względu na tolerancję błędu gilotyny wynoszącą do 2 mm produkt z zastosowaną ramką może wyglądać po docięciu nieestetycznie, zwłaszcza w przypadku małej powierzchni np. wizytówki. Produkt taki nie podlega reklamacji.
7.7. Druk techniką cyfrową oraz offsetową może odbiegać od siebie kolorystycznie. Wynika to, z różnych technik druku na odrębnych maszynach. Reklamacje z tego tytułu nie zostaną uwzględnione.  
7.8. Przy ciemnych aplach zaleca się zabezpieczenie wydruku folią, aby uniknąć pęknięć na linii bigu oraz odprysków na krawędziach, które powstają podczas cięcia w przypadku produktu niezafoliowanego. Klient decydując się na produkt niezafoliowany akceptuje prawdopodobny nieestetyczny wygląd produktu, a tym samym brak możliwości reklamacji produktu.
7.9. W przypadku wydruków pokrytych lakierem UV, UV 3D wybiórczo, tolerancja błędu wynosi +/- 0,3 mm. W przypadku błędnie przygotowanej maski UV przez klienta produkt nie podlega reklamacji. 
7.10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych offsetowych dopuszczalne są odchylenia: +/- 5% w ilości zamówionego towaru.
7.11. W przypadku ulotek składanych na papierze kreda 130g mogą wystąpić pęknięcia. Jest to efekt nieunikniony ponieważ przy takiej gramaturze papieru ulotki są falcowane (zaginane/załamywane a nie bigowane).
7.12. W przypadku zadruku białej folii flex (stosowana jest do wykonywania wielokolorowych logotypów) należy przestrzegać następujących zasad:
- unikać prania ręcznego 
- prać na lewej stronie
- prać w temperaturze max. 30 stopni
- prać w delikatnych środkach piorących oraz unikać mocnych wirowań

W przeciwnym wypadku nadruk na odzieży zostanie trwale uszkodzony, co nie podlega reklamacji.

BLOG

Nasze wpisy to nie tylko szczegółowy opis naszych produktów i nowości, ale przede wszystkim ciekawostki, słownictwo i wydarzenia z branży drukarskiej. Zachęcamy do lektury.